Choď na obsah Choď na menu
 


V prvom rade sa chceme opäť poďakovať všetkým, ktorí nám v minulom roku darovali 2 % z dane.  Zoznam darcov a spôsob užitia prostriedkov nájdete tu...


Aj v tomto zdaňovacom období sa obraciame na vás, našich známych, neznámych, priateľov a rodinu o darovanie 2% z dane, ktoré použijeme na rehabilitačné pobyty doma aj v zahraničí.... pretože na Slovensku je to tak... ak chceš pre dieťa terapie, tak si plať! .


Tento rok, prvý krát už môžeme zbierať 2% z dane cez našu neziskovú organizáciu TIMI, n.o. Okrem zbierania 2%, som sa rozhodla založiť neziskovku aj z iného dôvodu. Veľmi rada by som založila alebo sa podieľala na založení rehabilitačného centra pre deti so zdravotnými problémami, toto je aj účel našej neziskovky. 


Ak ste sa rozhodli darovať Timurkovi vaše 2%, tu je postup ako na to...

Zamestnanec


Do 15.02.2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane alebo požiadajte o to vašu účtovníčku. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2012 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, môžete ich poslať aj mne a ja sa o to postarám .

  

 

 Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o ročné zúčtovanie

 

 

 

 Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

 

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

 

 

 

Fyzická osoba (podnikateľ)


Vypočítajte si Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Minimálna suma však musí byť 3,32€. Vyplňte kolónky o poskytnutí 2% z dane z príjmov, kde uvádzate identifinačné údaje. Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania

Obchodné meno alebo názov:            TIMI, n.o.

Sídlo:                                              Rožňavská 1, 040 11 Košice

Právna forma:                                   nezisková organizácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):   45734682

 

 

Vyplnené daňové priznanie doručte osobne, príp. poštou do 31.3.2012 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

 

Keďže TIMI, n.o. je naša neziskovka (ja som zakladateľ) nepotrebujeme už kópie vyhlasení. Rada by som sa však poďakovala darcom a preto vás prosím o informáciu, stačí mailom, že ste nám 2% darovali. Na výpise z účtu sú totiž len sumy, ale mená nie. Mail: renatamegy@gmail.com  

 

 

 

  

 

 

 

Všetkým, ktorí môžu a pomôžu nám, Ď A K U J E M E