Choď na obsah Choď na menu
 


Špecializované centrá

27. 7. 2009

Centrum EDIZON - Starozagorská 8, Košice

súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - psychológ - logopéd

od februára 2012 - logopéd Katarína Ďorková - raz týždenne

30.9.2011 - psychológ - Mgr. Simona Šimková

Podľa tohoto psychologického vyšetrenia má Timi kognitívne schopnosti (porozumenie, logické myslenie) na úrovni 2 až 2,2 ročného priemerného dieťaťa (Timiho fyzický vek 4,9 rokov), avšak niektoré schopnosti sú priemerné až nadpriemerné (pomenúvanie písmen, spájanie písmen do slabík a schopnosť čítať krátke slová). Koncentrácia pozornosti na veľmi dobrej úrovni. Doporučuje Timiho adaptovať do menšieho rovesníckeho kolektívu a postupne separovať z rodinného prostredia, čo je nevyhnutné pre zdravý a osobnostný vývin dieťaťa.

 

Denné centrum Svetielko - Prešov07022012740.jpg

od októbra 2011 - špeciálny pedagóg - Jana Petríková - raz týždenne

Timi má individuálne hodiny s p. Petríkovou, ktorá pracuje na špeciálnej škole v Levoči a raz do týždňa dochádza do Svetielka v Prešove pracovať s deťmi.

 

 

 

 

 

Inštitút detskej reči - Bratislava

súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva poskytujúce logopedické služby.

20.10.2010

keďže sme boli opäť v Bratislave, dohodli sme si konzultáciu v tomto centre u p. Tokárovej. Pochválila Timiho, že urobil pokrok, že používa správne gestá (máme zopár, ktoré sme priradili k Timiho činnostiam) navrhla aby sme vymysleli ďalšie a zaradili do komunikácie. Viac používať komunikačné kartičky (Timi sa s nimi hlavne hraje) používať veľmi jednoduché vety (čo nám veľmi neide lebo my doma veľa rozprávame a všetko mu komenujeme). P. Tokárová nám pošle mailom správu v ktorej nám rozpíše postup ako rozvíjať reč.

27.7.2009 - dohodnutá konzultácia v Bratislave

Hľadali sme logopéda, ktorý má skúsenosti s rozvíjaním reči u detí, ktoré majú tracheostómiu, nenašli sme. Našli sme ale toto centrum kde sa nás ujala milá p. Tokárová. Zistila čo Timi vie, hlavne čo nevie a podrobne nám rozpísala konkrétne hry, úlohy, nápady ako s ním pracovať. Už to len vsunúť do nášho denného programu.

 

 

Špeciálny pedagóg - Mgr. Mária Heveriová - Montessori terapia

Od apríla 2010 navštevujeme špeciálnu pedagogiku v ambulancii p. Heveriovej na Srbskej č.1 v Košiciach.

15102010107.jpg

14.10.2010

nastal historický okamih, ktorý tu musím zapísať. V ten deň sme  mali opäť špeciálnu pedagogiku a Timi nás príjemne prekvapil tým, že takmer celú hodinu krásne pracoval. Bol sústredený, triedil a hádzal kamienky do malých flaštičiek, vkladal tvary (za pomoci), správne umiestňoval guličky. Prvý krát sa stalo, že on  sám chcel, nemuseli sme ho všelijako prehovárať Obrázoka robiť šašky aby niečo urobil správne. Ako povedala Majka Heveriová, teraz začíname pracovať... 

 

 

 

 

 

 

Od 13.5.2009 do 14.12.2009 sme navštevovali špeciálnu pedagogiku raz do týždňa v Detskom centre na Obrancov mieru v Košiciach.

 

Charakteristika: motto Montessori prístupu "Pomôž mi, aby som to zvládol sám"Obrázok

Timurko má individuálne hodiny s p. Heveriovou, ktorá sa ho rôznymi motivujúcimi hrami snaží zapojiť do precesu hry, ale Timi aj po štvrtej terapii statočne odoláva, všetko čo mu pedagogička ponúkne buď odhodí alebo sa na to ani nepozrie. Na fotke sa Timi tvári veľmi nešťastne. Pozri aj rubriku "ako žijeme" príspevok z 25.8.09_

 

 

 

Logopéd - MUDr. Oremusová

 

5.3.2009, 8.7.2009, 6.11.2009, 4.5.2010

Doktorka nám poradila rôzne cviky a hry pri ktorých sa rozvíja reč. Odporučila nám odborníkov, ktorí sa zaoberajú poruchami hlasu. 

  

Psychológ - MUDr. Lenka Lipanová

6.5.2010:

Podľa tohoto vyšetrenia je Timi na úrovni 14 - 17 mesiacov (fyzický má 3,4 roka) a doporučuje ho začleniť do materskej školy. Rozvíjať jemnú motoriku, logické súvislosti, neskôr aj sebaobsluhu. Doporučuje úzky kontakt s liečebným pedagógom a logopédom.

3.6.2009:

Podľa orientačného psychodiagnostického vyšetrenia určila doktorka Lipanová Timiho psychomotorický vývin na úrovni 12-15 mesiacov (v súčasnosti má 27 mesiacov). Poradila nám rôzne hry na rozvoj mentálnej stránky. Navrhla s ním intenzívne špeciálno pedagogicky pracovať a stimulovať ho.    

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

...

(nepodstatné, 22. 1. 2015 7:26)

Oremusová a Lipanová niesú doktorky!!!!!!